Проверочный тест

Выполните упражнения.

– Я забыл _____________.

а) учебник.

б) учебника.

в) учебнику.

– Ты любишь играть ___________?

а) футбол

б) в футбол

в) футболом

– ____ ты хочешь стать?

а) Кому

б) Кого

в) Кем

– Пожалуйста, позвони ________.

а) маму.

б) мамой.

в) маме.

– Я сейчас иду ___________.

а) аптека.

б) в аптеку.

в) аптеку.

– Это моя сестра. ____ 15 лет.

а) ей

б) мне

в) её

– Мы часто говорим _____________.

а) о спорте.

б) спортом.

в) спорт.

Выберите слова в скобках, которые употребляются в переносном значении.

(Золотая) осень, (золотой) браслет, волосы (седеют), (золотое) сердце,

(горячий) чай, (горячая) пора, трава (поседела) от мороза, (плач) ребёнка,

(разбили) сердце, (разбили) стакан, (плач) скрипки.

Проверочное задание

1.Зачеркните лишнее слово:

Семья, мама, брат, сестра, папа, дедушка, бабушка, лифт, дети.

Дом, стол, комната, кухня, сад, стул, лампа, кресло, собака, кошка, метро, семья, окно, мебель, шкаф.

Книга, журнал, кабинет, класс, студент, рыба.

Море, рыба, пальто.

Шкаф, пальто, юбка, платье, собака.

2.Напишите слова, которые отвечают на вопрос:

где?

В Метро, В больнице, На склоне, В горах, На суше

сколько?

Куча, дюжина, две, долго, множество

кто?

Мама, врач, плотник, кузина, она

что?

Море, отдых, понимание, ценность, свобода.

Читать далее

К.Паустовский «Старый повар»

Рассказывая историю старого повара, автор заставляет задуматься о том, как важно сохранить свою совесть и честь, как тяжело бывает человеку всю жизнь носить груз вины перед теми, кого обманул. Вот и старый повар, кристально честный человек, не мог больше вспоминать о краже, совершeнной им много лет назад. Искренне сочувствуя своему герою, писатель волшебным образом разрешает трагическую ситуацию.Не случайно в доме старика появляется Моцарт, который не только причащает повара, но и своей удивительной музыкой, силой искусства возвращает навсегда утраченное- образ любимой Марты.

«Ты, Моцарт, Бог и сам того не знаешь…..» (А. С. Пушкин)

Читать далее

Ամանորը Իտալիայում

Новый год в Италии (итал. Capodanno, что переводится как «голова года», также он известен как ужин святого Сильвестра) — праздник, отмечаемый итальянцами в соответствии с григорианским календарём, наступает в ночь с 31 декабря на 1 января .

Читать далее

Правильное воспитание детей

Правильное воспитание детей — воспитание, построенное на основе правил и идущее в нужном направлении. В любом деле есть свои правила: и в движении на дороге, и в деле воспитания. Дети должны знать правила жизни, а родители — правила воспитания.

Мужской и женский подход в воспитании детей имеют свои особенности. Мужской подход — скорее требовательность. Женский подход — другой, чаще это идеология «невоспитания», идеология «просто жить с ребенком, просто любить ребенка». Возможно, именно в силу этой причины идея правильного воспитания ближе мужчинам и не с такой охотой принимается женщинами.

Երեխաների ճիշտ դաստիրակությունը

Երեխաների ճիշտ դաստիրակությունը՝այն դաստիրակությունն է որը կառուցված է կանոնների հիման վրա որը գնում է ճիշտ ուղղվածությամբ։ Ցանկացած գործ ունի իր կանոնները՝և ճանապարհին և դաստիրակության գործում։ Երեխաները պետք է իմանան կյանքի կանոնները իսկ ծնողները դաստիրակության կանոնները։ Երեխաների դաստիրանության մեջ տղամարդու և կանանց մոտեցումները ունեն իրանց սեփական առանձնահատկությունը։ Տղամարդու մոտեցումը ավելի շուտ պահանջի մեջ է , կնոջ ավելի շուտ 《անդասիրակության》գաղափարախոսություն է 《ուղակի երեխայի հետ ապրելու երեխային սիրելու 》գաղափարախոսություն է։ Հավանաբար հենց դա է պատճառը որ պատշաճ դաստիրակության գաղափարը ավեմի մոտ էտղամարդկանց և կանանց կողմից այդքան էլ հեշտ ընդունելի չէ։

Նախադպրոցականների դաստիարակությունը

Նախադպրոցական տարիքում ձևավորվում են մարդու կարևորագույն կարողություններից և որակներից շատերի հիմքերը։Դա և’ շրջակա աշխարհը ճանաչելու մղումն է (հետագա ուսումնառության հիմքերը , և’ հասակակիցների հետ շփման հմտություններն է , և’ ինքնագնահատականը և’ ստեղծագործական մտածողությունը։ Հենց դա է պատճառը որ նախադպրոցական տարիքը համարվում է երեխայի զարգացման կարևոր փուլ։

Համարվում է ,որ այս փուլը շարունակվում է 3֊ից 6֊7 տարեկանում , այսինքն մինչ դպրոց ընդունվելը։ Երբեմն այն պայմանականորեն բաժանում են երկու փուլի՝ կրտսեր նախադպրոցական( 3֊5 տ) և ավագ նախադպրոցական (4֊5 տ) ։ Եվ ինչու՞մ է կայանում մարդու կյանքի այս 3֊4 տարվա կարևորությունը։