Ֆիզիկական պատրաստում

Ֆիզ. դասը բաղկացած է 3 մասից։

1)նախապատրաստական

2)Հիմնական

3)եզրափակիչ

Դասի տևողությունը 45 րոպե։

Նախապատրաստական մասը տևում է 10-15 րոպե, որը ուղղված է մարզիկի մկանային համակարգի տաքացմանը։

Читать далее

Նախադպրոցականի ֆիզիկական զարգացման գործընթացը

Նախադպրոցական հասակի երեխայի զարգացման գործընթացը պայմանավորված է երեխայի ֆիզիկական զարգացման աստիճանով։ Միայն ֆիզիկապես առողջ և հոգեբանորեն առույգ երեխան է պատրաստ լիարժեք զարգացման։ Ֆիզիկական զարգացման լավագույն միջոցը ֆիզիկական դաստիրակությունն է։ Դրա անհրաժեշտությունը առավել կարևոր է նախադպրոցական տարիքում։

Դասընթացի նպատակը՝մանկապարտեզներում երեխաների ֆիզիկական զարգացումը իրականացնելու և նրանց առողջության համար անհրաժեշտ գիտելիքների և կարողությունների ձևավորումը։

Դասընթացի խնդիրը՝ ձևավորել նախադպրոցականի ֆիզիկական զարգացման վերաբերյալ գիտելիքների համակարգ։

Նպաստել՝ նախադպրոցականի շարժողական ունակությունների և հնտությունների ձևավորմանը։

Читать далее

Իմ առաջին ֆիզկուլտուրայի դասը նախակրթարանում

Մինչև դասին անցնելը երեխաները պետք է հագնված լինեն համապատասխան սպորտային հագուստով և կոշիկներով։ Դրանք պետք է որքան հնարավոր է թեթև լինեն, որպեսզի երեխային հարմար լինի կարողանա ազատ շարժվել և կատարել մարմնամարզությունները։ Եղանակային պայմաններից ելներով դասը կարելի է անցկացնել՝ բակում, խմբում,մարզադահլիճում, լողավազանում, և այլն։ Դասը սկսում ենք շարք կազմելուց։ Սաները պետք է կանգնեն ըստ հասակի՝ սկզբում տղաները, այնուհետև աղջիները։

Читать далее